ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาร่วมใจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 9,148,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 410,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนสัตว์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพระ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนวัดนาพรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..