ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดนาพรมฯ ร่วมกับ อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ
กิจกรรมโรงเรียนวัดนาพรมฯ
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนวัดนาพรมฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียนทุกคน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดนาพรมฯ กิจกรรมวันคริสต์มาส ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ