คณะผู้บริหาร

นายจำลอง นุ่มสวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา